Bao Chỉnh xử án: 'Cây Phượng tự ngã'

Bao Chỉnh xử án: 'Cây Phượng tự ngã'

Sau khi hội ý với Triển Thôi, Sách Bò, Bao Chỉnh vỗ bàn tuyên án: Khá khen cho Văn Phượng dám chịu trách nhiệm nên ta có phần xử nhẹ. Phạt ngươi năm nay không có mùa hè như bọn trẻ.

01/06/2020 16:16