Tây Du remix -  Kỳ 62: Thái Tuế tổ chức cầu siêu lừa xua hồn COVID. Ngộ Không lấy trộm được lục lạc vàng

Tây Du remix - Kỳ 62: Thái Tuế tổ chức cầu siêu lừa xua hồn COVID. Ngộ Không lấy trộm được lục lạc vàng

Nhiều người cho Đại Thánh chính là Chiến thần trăm trận trăm thắng. Nhưng xem ra cần phải đặt lại câu hỏi: Từ đầu hành trình đi phượt đến nay, Đại Thánh chỉ thắng được bọn yêu tinh nhãi nhép, nhưng hễ bọn yêu quái nào có bảo bối là Đại Thánh thường thua sấp mặt, chẳng lẽ công nghệ truyền thông, PR đã quá thổi phồng Đại Thánh?

Đời Cười 04/08/2020
Tây Du remix - Kỳ 56: Nịnh Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Bát Giới bán đứng Đường Tăng. Thế giới đảo điên không biết Ngộ Không thật - giả!

Tây Du remix - Kỳ 56: Nịnh Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Bát Giới bán đứng Đường Tăng. Thế giới đảo điên không biết Ngộ Không thật - giả!

Đây lại kể về Ngộ Không sau khi từ biệt thầy, con khỉ bay đi khắp nơi du lịch cho khuây khỏa. Ngộ Không bay về Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng, ngắm núi ngắm biển chán chường, con khỉ lại phóng lên đỉnh núi Sơn Trà. Nơi đây loài khỉ mặt đỏ đang được bảo tồn nghiêm ngặt.

Đời Cười 29/07/2020
Tây Du remix - Kỳ 47: Vượt sông Thạch Hãn, Đường Tăng làm công quả. Lộ kẻ chủ mưu ăn cắp viên ngọc minh châu

Tây Du remix - Kỳ 47: Vượt sông Thạch Hãn, Đường Tăng làm công quả. Lộ kẻ chủ mưu ăn cắp viên ngọc minh châu

Nước Cốt-pha có cái Tháp Kim Quang, trên đỉnh tháp có viên ngọc minh châu tỏa sáng rực vào ban đêm. Cửu đầu trùng giáo chủ Bê-tông đạo đã lấy cắp viên ngọc này. Hắn âm mưu, ăn cắp viên ngọc rồi giá họa cho tăng chúng làm nhà vua bỏ Phật theo Bê-tông đạo.

Đời Cười 20/07/2020