JavaScript is off. Please enable to view full site.
An toàn hay không an toàn?

An toàn hay không an toàn?

Sau vụ cháy công ty Rạng Đông, UBND phường Hạ Đình đã ra thông báo kịp thời về ô nhiễm hóa chất nhưng đã bị UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) yêu cầu thu hồi.

08/09/2019