JavaScript is off. Please enable to view full site.
Liệu phim 'Phượng Khấu' có bị lực lượng 'Cảnh sát lịch sử' tấn công?

Liệu phim 'Phượng Khấu' có bị lực lượng 'Cảnh sát lịch sử' tấn công?

Lâu nay dòng phim cổ trang Việt Nam thường bị lực lượng "cảnh sát lịch sử" chỉ trích vì những chi tiết bị coi là "không sát lịch sử". Họ không biết rằng đây là phim truyện, chứ không phải phim phục cổ, nên người làm phim hoàn toàn được phép hư cấu trong một giới hạn nhất định.

09/03/2020 06:45