“Phơi măng dưới nóng”, hay trào lưu sức khỏe

“Phơi măng dưới nóng”, hay trào lưu sức khỏe "nóng" chưa từng thấy

Hết khi này tới lúc khác, “trên mạng” lại xuất hiện một trào lưu sức khỏe… gây hại sức khỏe. Phơi măng dưới nóng, hay phơi mông dưới nắng mỗi tuần chỉ vài phút hiện đang là trào lưu “hot” nhất, theo nghĩa đen và bóng, do một tài khoản Instagram Metaphysical Megan Whitson khởi xướng.

02/12/2019 17:11