Tôi có phải thầy bói đâu?

Tôi có phải thầy bói đâu?

Ông chồng chuẩn bị đi công tác. Bà vợ liền hỏi: "Đi dài ngày thế, anh sẽ không phản bội em chứ?"

24/09/2019 00:20