Pha xử lý cồng kềnh và bài học về cân bằng cuộc sống

Pha xử lý cồng kềnh và bài học về cân bằng cuộc sống

"Đây cũng là bài học trong tình yêu, đang bên người này mà đòi níu giữ người khác thì sẽ mất cả 2", một người dùng hài hước khi xem video người đàn ông vì một chút bất cẩn trong lúc lấy chậu sứ xuống đã làm vỡ cả 2.

12/09/2020 15:31