Căn bệnh đắt đỏ

Căn bệnh đắt đỏ

Một người đàn ông đến bác sĩ da liễu khám bệnh:- Anh bị lây bệnh này ở đâu vậy?

24/10/2019 04:07
Nhà hàng giờ dây thun

Nhà hàng giờ dây thun

Trong một nhà hàng ở Paris: "Ở đây chúng tôi luôn có đặc sản ốc sên loại to nhất"

22/10/2019 03:24