JavaScript is off. Please enable to view full site.
Túi nilông ảnh hưởng cả môi trường lẫn môi... người

Túi nilông ảnh hưởng cả môi trường lẫn môi... người

Rác thải túi nilông ảnh hưởng lâu dài tới môi trường bởi thời gian phân hủy lên đến hàng nghìn năm. Nhưng đâu phải chỉ có thế, nhiều khi ảnh hưởng của nó tới ngay lập tức với những tai nạn "răng môi lẫn lộn".

22/06/2020 07:30