Trái đất này là của Ninja Lead

    Trái đất này là của Ninja Lead

    Ninja Lead không hẳn chỉ chạy xe Lead. Họ có thế cưỡi con Cub, lái con Wave Tàu hay phóng xe ào ào với con Dream Thái. Ninja Lead thường là phái nữ, cũng như Ninja chính hiệu từ xứ hoa anh đào, Ninja Lead biết dùng "Ẩn thân chi thuật".

    Đời Cười19/07/2020