Indonesia: Đêm có

Indonesia: Đêm có "ma", muốn chống corona nên ban ngày… ra nắng

Người dân Indonesia dường như hy vọng tắm nắng có thể giúp họ tránh nhiễm virus corona. Khi người dân ồ ạt ra đường, chính phủ buộc phải đưa ra cảnh báo về nguy cơ ung thư da (có thể bí quyết nằm ở đây!), và yêu cầu những người tắm nắng hãy thận trọng.

02/05/2020 16:00