Phạt là đúng nhưng khó kiểm tra độ tuổi người mua thuốc lá

    Phạt là đúng nhưng khó kiểm tra độ tuổi người mua thuốc lá

    Nghị định 117/2020 quy định phạt tiền đối với hành vi sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua thuốc lá. Dư luận hoàn toàn đồng tình, bởi trẻ em thường xuyên tiếp xúc với hình ảnh mua bán, hút thuốc sẽ tiềm ẩn nguy cơ sử dụng thuốc lá trong tương lai. Tuy nhiên mọi người vẫn băn khoăn rằng quy định này còn thiếu cơ chế cho việc phát hiện vi phạm.

    Truyện Tranh06/10/2020