JavaScript is off. Please enable to view full site.
Ám ảnh thực đơn mùa dịch

Ám ảnh thực đơn mùa dịch

Trong những ngày cách ly xã hội vừa qua, mì gói góp phần cầm chân mọi người ở nhà phòng dịch. Nhưng món ăn quốc dân này cũng khiến nhiều người ám ảnh...

25/04/2020 12:03