'Trùm cuối' của mọi rắc rối

  'Trùm cuối' của mọi rắc rối

  Tên trùm cuối này chuyên đi xúi bẩy người ta đâm chém nhau với nhau dù trước đó vừa mới "anh anh chú chú", "bố bố con con". Hắn là nguyên nhân của rất rất nhiều vụ án.

  Biếm Họa06/01/2021
  Bàn cách bỏ nhậu

   Bàn cách bỏ nhậu

   Một anh gặp bạn cũ ngoài đường: "Trông anh không được khỏe lắm, mặt xám ngoét, tay chân run rẩy thế kia…"

   Giải Trí30/09/2019