Tuyệt chiêu thông chốt

    Tuyệt chiêu thông chốt

    Hiện có tình trạng một số người dân mang theo thực phẩm để "có lý do chính đáng" khi ra đường. Thậm chí, có người còn mang theo cả bao gạo đi tập thể dục.

    Truyện Tranh24/07/2021