JavaScript is off. Please enable to view full site.
Nên về nhà hay ở lại thành phố làm thêm ngày Tết?

Nên về nhà hay ở lại thành phố làm thêm ngày Tết?

Về nhà sum họp gia đình hay tranh thủ ở lại thành phố đi làm thêm kiếm tiền ngày Tết ? Đối với những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, việc làm thêm ngày Tết cũng là cơ hội, bạn nghĩ điều này như thế nào?

14/01/2020 15:13