Kiên trì ắt sẽ thành công

Kiên trì ắt sẽ thành công

Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cô gái cũng thành công khi đập trái bóng đi vào ly nước theo ý muốn của mình.

25/05/2020 08:10