Muốn khóc cũng phải chờ đến lượt

    Muốn khóc cũng phải chờ đến lượt

    "Đây là cách cô dỗ các bạn nhỏ, khi ngày đầu đến lớp mà cứ khóc hoài đòi mẹ. Nhớ lắm các bạn nhỏ của cô", chị Nguyễn Khuyên, tác giả video chia sẻ.

    Video23/08/2021