Chiêu trò online nay còn đâu

  Chiêu trò online nay còn đâu

  Sau mấy ngày được đi học trở lại, học sinh vẫn chưa bỏ được thói quen... online. Ngẫm lại mới thấy, đúng là hồi học trực tuyến sướng như đế vương.

  Truyện Tranh05/03/2021
  Món ăn học sinh ngán nhất

   Món ăn học sinh ngán nhất

   Từ cổ chí kim, chưa có lứa học sinh nào lại ngán "món ăn" này đến thế. Với thế hệ cha anh đây là món đặc sản mà họ phải chờ dài cổ cả năm mới được ăn.

   Biếm Họa01/03/2021