Sự tích bà Trời tại sao mưa lại ngập rác!

Sự tích bà Trời tại sao mưa lại ngập rác!

Kết hôn với ông Trời, bà Trời ngay lập tức có bầu sinh ra được cả đống con, đó là Trái Đất, Mộc Tinh, Kim Tinh, Hỏa Tinh, Thổ Tinh, Thủy Tinh... Bởi vậy người ta hay nói bầu trời là vậy.

21/06/2020 20:16