Làm shipper có gì vui?

    Làm shipper có gì vui?

    Có lẽ nghề shipper bây giờ thuộc loại nhiều drama nhất quả đất, tất cả đều đến từ những gói hàng thượng vàng hạ cám. Nhiều khi còn rất cồng kềnh nữa...

    Truyện Tranh20/04/2021