JavaScript is off. Please enable to view full site.
Truyền kỳ về Con Cua

Truyền kỳ về Con Cua

Lạc Trôi độ Mai An Tiêm thoát nghèo, lý do vì sao mua Cua còn được thêm cái mền rách

26/02/2020
Vì sao bọn F.A hay lập đàn cầu mưa?

Vì sao bọn F.A hay lập đàn cầu mưa?

Dân F.A "cầu mưa" là chỉ để giữ lời hứa với Cóc. Thường tỷ lệ "cầu mưa" thành công rất thấp, bởi trong những ngày đó ông Trời cũng tranh thủ đi đú đởn với bà Trời (lêu lêu bọn F.A nhá!)

21/02/2020