JavaScript is off. Please enable to view full site.
Giải cứu BOT - Đe dọa các doanh nghiệp khác?

Giải cứu BOT - Đe dọa các doanh nghiệp khác?

Bộ Giao thông Vận tải vừa kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp dự án BOT do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, Bộ GTVT đề xuất 2 phương án thu phí để "cứu" các doanh nghiệp BOT.

14/05/2020 07:26