Đại dịch Corona làm con người hay mơ giấc mơ kỳ quái

Đại dịch Corona làm con người hay mơ giấc mơ kỳ quái

Kết quả một nghiên cứu gồm 600 người tham gia về hiện tượng “giấc mơ đại dịch Corona” đã cho thấy sự gia tăng của những giấc mơ tiêu cực. Đây được xem như hệ quả của việc cách ly toàn xã hội ở nhiều nước trên thế giới.

21/04/2020 14:23