Khi tôi giận mẹ! Còn bạn thì sao?

    Khi tôi giận mẹ! Còn bạn thì sao?

    Ngày nhỏ khi bố mẹ ép làm việc gì đó mà bản thân không thích, cảm giác như muốn nói cho cả thế giới biết là mình đang giận! Hên thì được bố mẹ dỗ dành, còn xui thì bị chửi tiếp. Video: Nguyễn Hữu Chính Nghĩa

    Video08/05/2020