Ai cũng bảo 'đẻ con gái cho thùy mị'

    Ai cũng bảo 'đẻ con gái cho thùy mị'

    "Mọi người bảo đẻ con gái cho ngoan mà em chưa thấy con em nó dịu dàng ngày nào. Ở nhà, nghỉ lễ hết hơi với bọn nó!" chị Duyên Nguyễn, người chia sẻ video, tâm sự.

    Video03/05/2021