Cuốn theo chiều gió!

    Cuốn theo chiều gió!

    "Chủ nghĩa xét lại" trong phim ảnh đang đến hồi cao trào, khi hàng loạt tác phẩm điện ảnh bị gỡ chiếu do chứa đựng nội dung lỗi thời về chủng tộc. Nổi tiếng như "Cuốn theo chiều gió" cũng bị "dính chưởng"...

    Truyện Tranh19/06/2020