Lynk Lee nhớ thời giả gái 2 năm trước

    Lynk Lee nhớ thời giả gái 2 năm trước

    Trong đoạn video giả gái 2 năm trước, Lynk Lee đùa: 'Em phải đẹp hoàn thiện, em phải đẹp toàn diện...' nhưng đó cũng là mong muốn thực sự của cô. Và nay mơ ước đã thành hiện thực.

    Giải Trí28/06/2020