JavaScript is off. Please enable to view full site.
Sống dễ ẹc

Sống dễ ẹc

Có cái gì đâu mà căng thẳng, sống dễ ẹc à. Ai sống mà không phải chết, ai chết mà không mang đi chôn. Có gì mà ngày nào cũng cáu vậy cà?

18/09/2019
Chúng tôi thích làm vậy đó!

Chúng tôi thích làm vậy đó!

Rừng dương liễu phòng hộ có thể bị phá hủy nhưng gió bão mạnh đến đâu cũng không thể thổi bay cỏ trong sân golf được.

17/09/2019
Mình thích thì mình phất cờ

Mình thích thì mình phất cờ

Cả Vẹt thấy dòng tộc đúng cỡ danh gia, bao năm gầy dựng cơ đồ, từ thôn đến xã, lên huyện, phủ đều có người thân. Không anh em thì con cháu, không bà con thì quen biết, đứa nào cũng có chức tước vinh hiển giàu trọc.

17/09/2019
Thế miệng nhà mày có gì?

Thế miệng nhà mày có gì?

Cực đúng. Cực đỉnh. Thế miệng nhà mày có gì? Cái đầu đất sét của mày sao ngu lâu thế? “Thích thì làm” hử? Trên răng dưới ca-tút mà cũng học đòi theo các cụ à?

17/09/2019