Cú đánh bida như hack (P3)

    Cú đánh bida như hack (P3)

    Cơ thủ Van Boening có cú đánh khó tin khi đưa bi số 3 xuống lỗ góc nhưng vẫn điều được bi cái về vị trí ban đầu.

    Video03/12/2021