Bao Chỉnh xử án: 'Cây Phượng tự ngã'

Bao Chỉnh xử án: 'Cây Phượng tự ngã'

Sau khi hội ý với Triển Thôi, Sách Bò, Bao Chỉnh vỗ bàn tuyên án: Khá khen cho Văn Phượng dám chịu trách nhiệm nên ta có phần xử nhẹ. Phạt ngươi năm nay không có mùa hè như bọn trẻ.

01/06/2020 16:16
Sự tích con Ve Sầu

Sự tích con Ve Sầu

Ngày xưa, xưa lắm luôn! Lúc đó Đan Trường chưa hát bài "Kiếp ve sầu" và dân nghiện bolero chưa truyền nhau câu hát : "Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng...". Lúc đó con ve có tên là Ve Vui chứ chưa sầu tím ngắt như bây giờ.

31/05/2020 14:01