Ảnh vui 16/2: Cách F0 chăm sóc F1!

  Ảnh vui 16/2: Cách F0 chăm sóc F1!

  'Đây là tao đang bị nhốt trong phòng riêng, cách ly vì là F1 duy nhất. Bọn nhốt tao là lũ F0 đang xõa tung ở ngoài. He he', theo lời than thân trách phận của một F1.

  Zới Trẻ16/02/2022
  Hồi hộp... về quê ăn Tết

   Hồi hộp... về quê ăn Tết

   Người lao động xa quê hồi hộp trước tình trạng mỗi địa phương áp dụng các biện pháp khác nhau trong phòng chống dịch với người dân về quê ăn Tết.

   Biếm Họa19/01/2022
   Từ Thức du tiên

    Từ Thức du tiên

    Chàng trở lại chốn xưa. Từ Thức không ngờ ở non tiên 1 tháng bằng ở trần gian 1 năm. Vậy là chàng bỏ nhà đi biệt mấy năm rồi.

    Đời Cười19/08/2021