Cứ để ngoại lo

  Cứ để ngoại lo

  Tác động từ 1 năm "online" càng khiến mọi người xích lại gần hơn với cách đi chợ Tết "phi truyền thống".

  Biếm Họa27/01/2022
  Sao mà đỡ được

   Sao mà đỡ được

   Hai chàng trai đau điếng khi liên tục bị bạn dùng chiêu 'dương đông kích tây' đánh vào chân.

   Video27/01/2022