Nhà tôi chia làm 2 phe

    Nhà tôi chia làm 2 phe

    Cứ nghĩ gia đình là phải gắn kết keo sơn, ấy thế mà nhà tôi lại chia bè phái. Tổng cộng trong nhà tôi có 2 phe, và thật bất hạnh khi chỉ một mình tôi ở một phe....

    Truyện Tranh30/05/2021