Bác sĩ tạp vụ tại Bình Dương

    Bác sĩ tạp vụ tại Bình Dương

    Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương thường xuyên cử một nhân viên tạp vụ tham gia đoàn y bác sĩ khám bệnh nghề nghiệp, sức khỏe định kỳ cho công nhân trên địa bàn. Vào buổi sáng, "bác sĩ" này tham gia đoàn khám bệnh ở công ty, buổi chiều lại về trung tâm tiếp tục công việc tạp vụ, dọn dẹp vệ sinh...

    Biếm Họa18/12/2019