JavaScript is off. Please enable to view full site.
Hôm nay phát hành Tuổi Trẻ Cười số 15-2-2020

Hôm nay phát hành Tuổi Trẻ Cười số 15-2-2020

Tuổi Trẻ Cười chuyên đề "Nụ cười thời corona" phát hành hôm nay với nhiều tiểu phẩm và biếm họa hài hước trong mùa dịch. Tranh bìa 4 do họa sĩ Độc Hành thực hiện cũng là một trong những nội dung được phản ánh trong chuyên đề.

15/02/2020
TUỔI TRẺ CƯỜI phát hành số ra ngày 15-2-2020

TUỔI TRẺ CƯỜI phát hành số ra ngày 15-2-2020

Chuyên đề NỤ CƯỜI THỜI CORONA. Với những tiểu phẩm KÝ HIỆU CORONA (Chính Vi), COI CHỪNG TRỞ THÀNH CORONA (Trương Ngọc), MỐI TÌNH MÙA DỊCH CORONA (Bích Ngân), LOÀI ĂN TẠP (Hoàng Dược Sư), ĐẠI DỊCH TRONG LÒNG NGƯỜI (Bình Chí Vui)....

15/02/2020