JavaScript is off. Please enable to view full site.
Y tế lạc hậu

Y tế lạc hậu

Bước vào cuộc cách mạng 4.0 rồi mà ngành y tế lại tỏ ra rất lạc hậu. Đó là chuyện các bệnh viện chẳng được kết nối mạng, chẳng liên thông trong khám BHYT.

14/08/2019