JavaScript is off. Please enable to view full site.
Chế 'son môi' ngăn hiếp dâm ở Ấn Độ

Chế 'son môi' ngăn hiếp dâm ở Ấn Độ

Một anh chàng ở Ấn Độ đã chế ra thiết bị an ninh cá nhân thú vị giúp ngăn chặn nạn hiếp dâm. Chỉ cần chủ nhân bị tấn công, thiết bị phát tiếng nổ một cái đùng, cả làng báo động.

11/01/2020 09:46