Vì 'nặng nợ' nên bán nhà

Vì 'nặng nợ' nên bán nhà

'Nặng nợ' quá rồi ông ơi, tiền gốc nó đẻ ra tiền lời theo từng giờ. Mà thôi, tôi làm thì tôi chịu thôi chứ trách ai bây giờ!?

12/06/2020 11:35