Ranh giới mong manh

  Ranh giới mong manh

  "Không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy…" (nhà văn Nguyễn Khải)

  Biếm Họa09/09/2021
  Thằng Tí đi chích ngừa

   Thằng Tí đi chích ngừa

   Bác sĩ trấn an 'Đừng lo, tiêm nhanh lắm, như mình bị cắn thôi à". Thằng Tí nghe vậy cũng bớt lo lắng, cơ mà "hệ thần kinh cảnh giác" của nó bắt đầu hoạt động...

   Truyện Tranh15/08/2021