Thiên hạ làm chi trong thời phong tỏa?

    Thiên hạ làm chi trong thời phong tỏa?

    Trong giai đoạn tạm thời ai ở đâu thì nên ở yên chỗ đó để chống dịch Covid-19, cách chấp hành đúng là không phải ai cũng như ai, tuỳ theo nhận thức của mỗi người, và tuỳ theo cả từng… nền văn hóa nữa.