Cú đánh bida như hack (P5)

    Cú đánh bida như hack (P5)

    Tay cơ Chris Melling có cú áp phê đánh bi cái đi một đường cong ảo diệu đưa bi số 2 xuống lỗ góc, khiến mọi người thán phục.

    Video 14/12/2021