Video

Chồn túi thừa cơ đẩy chồn hôi xuống ao

Video

Đăng lúc 15:47 16-12-2020

"Xuống ao tắm cho hết hôi đi nghe thằng chồn hôi kia", một người dùng hài hước khi thấy chồn túi thừa cơ hội đẩy chồn hôi xuống ao.

CHUYÊN MỤC