Chuyện lương lậu tháng 8

    Chuyện lương lậu tháng 8

    Trong tình hình khó khăn, nhiều người đã bị giảm lương, cắt lương, mất việc. Tiếng "ting ting" những ngày này càng được trân quý hơn bao giờ hết.

    Truyện Tranh 04/08/2021