Biếm họa

Chó dữ rọ mõm, chủ dữ... rọ tay

Đăng lúc 07:48 | 17/02/2023

Chó dữ ra đường phải rọ mõm còn mấy người chủ "đầu gấu" thì sao?

Chó dữ rọ mõm, chủ dữ... rọ tay - Ảnh 1.

Chó dữ đòi công bằng với chủ dữ - Tranh biếm họa của Độc Hành

Chó dữ rọ mõm, chủ dữ... rọ tay - Ảnh 2.

Chó hiền, chủ dữ - Tranh Nguyễn Tuấn Anh

Tin mới Biếm Họa
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận