Ông dạy cháu gái tập bơi

    Ông dạy cháu gái tập bơi

    Ông cẩn thận buộc dây vào người cháu rồi đứng trên bờ di chuyển theo để hướng dẫn cháu bơi mà không sợ bị đuối nước.

    Video 31/05/2022