Biếm họa

ChatGPT qua mặt cả bốn chị em tố nữ

Đăng lúc 07:22 | 02/02/2023

Con nhỏ ChatGPT nó giỏi cầm, kỳ, thi, họa ăn đứt bốn chị em mình luôn rồi...

Tin mới Biếm Họa
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận