Vừa bị bệnh vừa bị lừa

    Vừa bị bệnh vừa bị lừa

    Bệnh nhân đã đau khổ với bệnh tật của mình rồi mà bọn cò mồi còn chất thêm cho họ gánh nặng lừa đảo. Tình trạng này xảy ra tại một số bệnh viện lớn có đông bệnh nhân.

    Biếm Họa 13/11/2020