Cổ tích buồn về… Tarzan thế kỷ 21

    Cổ tích buồn về… Tarzan thế kỷ 21

    Khi bạt ngàn những cánh rừng nguyên sinh trên khắp thế giới cứ lần hồi bị triệt hạ, giới họa sĩ biếm quốc tế bắt đầu kể về nỗi buồn của chàng “người rừng” Tarzan.

    Biếm Họa 11/12/2023