Cách người 'khôn' sống trong mùa dịch

    Cách người 'khôn' sống trong mùa dịch

    Dân tình sau khi hiểu rõ ngọn nguồn lên cơn phẫn nộ, nhiều người cho rằng mức xử phạt hình chính bằng tiền còn quá nhẹ so với "mưu hèn kế bẩn" của "người khôn". Có ý kiến nên truy cứu trách nhiệm hình sự đối với "người khôn" lợi dụng tình hình dịch bệnh tung tin thất thiệt, thừa nước đục thả câu làm giàu vì dịch bệnh...

    Đời Cười 02/03/2020