Bị "dính" phạt thay vì "dính" corona

    Bị "dính" phạt thay vì "dính" corona

    Một thanh niên câu like trên Facebook nói rằng mình bị đã bị dính "corona", không ngờ 2 ngày sau lại bị "dính" án phạt 10 triệu đồng về tội thông tin sai sự thật. Sự việc diễn ra tại tỉnh Tây Ninh.

    Biếm Họa 21/02/2020